Правен и икономически ден на ГБИТК

На 24.10.2022 г. бе организиран Правен и икономически ден на ГБИТК – традиционно събитие, в рамките на което членове на ГБИТК представят теми с практическа насока в услуга на бизнеса. В рамките на тазгодишното събитие бяха разгледани теми, които включваха защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения, въвеждането на европейска правна рамка за цифровите пазари и цифровите услуги и т.н. „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество бе представено от адв. Любен Тодев, който обсъди проблемите пред сътрудничеството между публичен и частен сектор в България.