Събитие на тема „По-добра правна рамка за стартъпите в България“

Адв. Тереза Шишкова от „Добрев и Люцканов“ адвокатско дружество взе участие на събитие на тема „По-добра правна рамка за стартъпите в България“, организирано от неправителствената организация Беско (Българска стартъп асоциация).

На събитието се разгледаха предложения за промени в действащото законодателство, обусловени от нуждата на стартъпите от по-голяма оперативност, защита на интересите на инвеститорите и тези на служителите.

В тази връзка беше представена идеята за създаване на нов вид търговско дружество – т.нар. „договорно акционерно дружество“, сходно с френското SAS, което да имплементира по-гъвкави възможности за vesting, option pools, tag алонг и drag аlong опции, конвертируеми в капитал заеми (convertible notes). Предложенията включват възможност за променлив капитал (без вписване на промените в Търговски регистър в случай, че са в определени граници), лесно и бързо прехвърляне на акционерно участие, ликвидация, гъвкаво управление и др. Също така се обсъдиха и идеи за нов вид стартъп виза, издавана по ускорена процедура и при определени предпоставки.