Публикация на Адвокатското дружество в Global Legal Insights 2020 по темите изкуствен интелект и големи данни

По покана от Global Legal Group – водеща компания в областта на специализираните правни анализи и сравнителноправни наръчници – Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ се включи в издаването на поредицата от издания Global Legal Insights. Поредицата Global Legal Insights се издава ежегодно и е насочена към анализ на законодателството на разглежданите държави и тяхното развитие в контекста на международния бизнес по отделни области. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ участва в изданието, посветено на регулацията в областта изкуствен интелект големи данни (big data).
През м. май 2020 г. беше публикуван GLI to AI, Machine Learning and Big Data 2020, като „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество се включи в изданието с анализ на българската законодателна уредба на тези въпроси. В анализа са разгледани въпроси по повод отношенията при създаването на изкуствен интелект и самообучаващи се алгоритми, но и относно собствеността върху алгоритмите, в чието създаване няма човешка намеса. В анализа са обсъдени и проблемите, свързани с правата върху масиви от данни и изискванията за защита на личните данни при автоматизирането им обработване.
Можете да се запознаете с анализа на следния адрес – https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/ai-machine-learning-and-big-data-laws-and-regulations/bulgaria, както и с целия наръчник на адрес https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/ai-machine-learning-and-big-data-laws-and-regulations