България вече има стартъп визи

На 26.02.2021 г. Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, с преходните и заключителните  разпоредби на който се въвеждат изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България. Едно от тях е създаването за пръв път на законова регламентация на т.нар. Стартъп визи (Startup Visa) – основание за пребиваване в страната на чуждестранни предприемачи, с цел развитие на високотехнологичен и/или иновативен проект.

Чужденци, граждани на трети страни, които искат да развиват високотехнологичен и/или иновативен проект в България, ще имат възможност за бърз достъп до продължително пребиваване в страната. За целта те ще могат да кандидатстват за издаване на сертификат от Министерството на икономиката за такъв тип проект (наречен Стартъп виза). След снабдяването с виза за дългосрочно пребиваване тип D, заявителите следва да са станали съдружници или акционери, притежаващи повече от 50% участие в българско търговско дружество, чийто предмет на дейност е заявеният при издаването на сертификата.

Стартъп визата не е обвързана с изисквания за минимално финансово вложение – рaзмepът нa ĸaпитaла на дpyжecтвo, пpeз ĸoeтo щe ce ocъщecтвявa cтapтъп пpoeĸтът, ще бъдe бeз знaчeниe. Няма необходимост и от разкриване на определен брой работни места за български граждани. По този начин значително се улеснява възмoжнocтта нa пpeдпpиeмaчи oт cтpaни извън EС дa cтapтиpaт бизнec в Бългapия.

Стартъп визи под различни форми вече има в половината държави-членки на Европейския съюз (ЕС).

Към момента все още се очаква подзаконовата правна рамка за издаването на стартъп визи.