13-ти зимен семинар на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale des Avocats)

Адвокат Катерина Граматикова представи Добрев и Люцканов Адвокатско дружество на провелия се 13-ти зимен семинар в Цермат, Швейцария от 24 Февруари до 3 Март 2018г., организиран от Международния съюз на адвокатите (Union Internationale des Avocats-UIA). В семинара участваха повече от 60 адвоката от различни държави, членове на съюза. Адвокат Граматикова изнесе презентация на тема „Арбитражът по инвестиционни спорове съгласно Вашингтонската конвенция“, в която бяха разгледани различните аспекти на допустимостта и основателността на искове срещу държави-членки на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965г., към която Република България се присъедини на 21.03.2000г. В хода на презентацията бяха обсъдени по-важните аспекти на процедурните правила, уредени в Конвенцията, включително тези, свързани с наличието на валидно съгласие за отнасяне на подобен спор към арбитражен трибунал, учреден съгласно цитираната Конвенция, наличие на инвестиционен спор, активна и пасивна процесуална легитимация, предявяване на насрещни искове в тези производства и други.