Публикация на Адвокатското дружество В Global Legal Insights 2021 по темите изкуствен интелект и големи данни

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ се включи за втора поредна година в издаването на поредицата от издания Global Legal Insights на Global Legal Group. Поредицата Global Legal Insights се издава ежегодно и е насочена към анализ на законодателството на разглежданите държави и тяхното развитие в контекста на международния бизнес по отделни области. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ участва в изданието, посветено на регулацията в областта изкуствен интелект и големи данни (big data).

През м. май 2021 г. беше публикуван GLI to AI, Machine Learning and Big Data 2021, като „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество се включи в изданието с анализ на българската законодателна уредба на тези въпроси. В анализа са разгледани въпроси по повод отношенията при създаването на изкуствен интелект и самообучаващи се алгоритми, но и относно собствеността върху алгоритмите, в чието създаване няма човешка намеса. Обсъдени са и проблемите, свързани с правата върху масиви от данни и изискванията за защита на личните данни при автоматизирането им обработване. Специално внимание е отделено на развитието на европейските законодателни инициативи в тази област, като е отразено развитието в концепциите за отговорност за нанесени вреди и разпределянето на задълженията между лицата, които създават и ползват системи, които включват или използват изкуствен интелект.

Можете да се запознаете с анализа по темите изкуствен интелект и големи данни на следния адрес – https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/ai-machine-learning-and-big-data-laws-and-regulations/bulgaria, както и с целия наръчник на адрес https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/ai-machine-learning-and-big-data-laws-and-regulations

Анализът е достъпен и в нашия Youtube канал – можете да се запознаете с него на следния адрес: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe0NT-3UsZwiaUPGSJRPGutAsuHc3ZGMZ