Среща на тема: Очаквани промени в данъчните закони през 2019 г.

Специализираната комисия „Данъци“ към Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира и проведе среща на 16.10.2018 г. (вторник) с представители на НАП относно очаквани промени в законодателството, касаещи данъчното облагане в България след 1-ви януари 2019г. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ бе представено на срещата от адв. Мария Ендрева. Обсъдени по-конкретно бяха следните въпроси: (i) ДДС последици при използване на ваучери за храна в контекста на предложените промени в ЗДДС, произтичащи от Директива 2016/1065/ЕС; (ii) промени при отчитане на продажбите в търговски обекти – разходи, ползи и технически възможности на системите на НАП; (iii) въвеждане на задължително предварително деклариране чрез електронна платформа за целите на фискалния контрол, осъществяван от НАП; предстоящи мерки срещу свиване на данъчната основа на местните предприятия, прехвърляне на печалби и избягване на данъци (плана BEPS и Директива 2016/1164/ЕС) и други.