58-ми Конгрес на Международния съюз на адвокатите (UIA)

На 29.10.2014 г. – 02.11.2014 г. във Флоренция, Италия, се проведе 58-ми конгрес на Международния съюз на адвокатите (UIA), на който присъства и г-н Гроздан Добрев в качеството му на национален представител за България. Основна тема на конгреса бе защитата на креативността и творчеството – правото на изкуство, мода и дизайн.

Международният съюз на адвокатите е една от най-големите международни неправителствени организации на адвокати, чиято цел е не само защитата, но и по-нататъшното развитие на правата и професионалните условия на юридическата професия.

Обърнато бе внимание, че защитата на творчеството във всичките му прояви, е една от основните функции на националното и международното право, и затова основната тема се фокусира върху начините, по които законодателствата на различните страни си взаимодействат, за да се защитят творческите изяви в тясно свързаните области на изкуството, модата и дизайна. Обсъдени бяха усилията на държавите в световен мащаб за възстановяване на тяхното културно наследство, изгубено поради войни или грабежи, както и многобройните и успешни искове за възстановяване на заграбени антики и произведения на изкуството по време на Втората световна война.

В рамката на Конгреса също така беше акцентирано върху проблемите, свързани със свободата на упражняване на адвокатската професия и нейната независимост от правителствените органи. Трябва да се отбележи, че вниманието и усилията на UIA все повече се насочват към защита правата на човека, съсловните организации, в това число защита правата на адвокатите и адвокатските колегии и тяхната свобода и независимост. В тази връзка бяха проведени дискусии във връзка с проблемите на адвокатурата в някои страни, където ставаме свидетели на груба намеса от страна на държавните органи по отношение на адвокатската професия.