Развитие на предложението за приемане на регламент за защита на електронните данни (E-Privacy Regulation)

Продължават дебатите по предложения от Европейската комисия проект на регламент за защита на електронните данни – част от стратегията за единен дигитален пазар, като правилата му следва да допълват и действат паралелно с Общия регламент за защита на личните данни. Предложеният нов регламент има за задача да гарантира сигурността на данните въобще, т.е. не е ограничен само до лична информация, като засяга теми като автоматично изпращане на информация от софтуерни приложения и софтуерни обновявания. За момента проектът за регламент все още се обсъжда, като на 19.10.2017 г. е приет доклад за същия от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Изводът от доклада е, че с известни редакции проектът ще продължи своя път до превръщането си в регламент – като последствията за дигиталния пазар и информационните технологии може да засенчи това на Общия регламент за защита на личните данни.