Семинар на тема „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти“

На 24.03.2017 г. Националният институт по правосъдието заедно с Центъра за обучение на адвокати организираха семинар на тема „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти“, във връзка със защитата на интелектуалната собственост при предоставяне на услугите на информационното общество. Лектор на семинара беше Ерин Симон – правен експерт от Google Inc., която сподели опита на дружеството във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество в целия свят и проблемите при защитата на интелектуалната собственост, възникващи при колизия на различни правни системи. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ беше представено на семинара от адв. Любен Тодев.