Участие в семинар на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

На 13.02.2014 г. адв. Тереза Еничарова представи адвокатско дружество “Добрев и Люцканов” на семинар на тема “Практика на Европейския съд по трудово-правни спорове”, организиран от Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев” към САК.