16 Април – Ден на Конституцията и юриста

Щастливи сме от името на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество да поздравим всички наши колеги – български правници с Деня на Конституцията и юриста.

На учредителното събрание във Велико Търново (10 февруари 1879 – 16 април 1879) е приета първата българска конституция – Търновката конституция (официално наименование „Конституция на Българското княжество“). С приемането на Конституцията на 16 април 1879 се поставя началото на българския конституционализъм и правов ред. Конституцията провъзгласява Третата българска държава за конституционна монархия с еднокамарен парламент. Основният български закон предвижда разделение на трите основни власти – законодателната, изпълнителната и съдебната”.

До 1991 г. денят се отбелязва на 4 декември като Ден на Конституцията и на юриста съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския съвет от 1979 г. На 16 април се отбелязва по инициатива на Съюза на юристите в България и с Решение 56/12 март 1991 г. и с Решение 879/16 декември 2010 г. на Министерски съвет.

Да си пожелаем здраве и сили в борвата за право, която е наш професионален дълг, на който никога не сме изменяли.