Разрастването на Новия път на коприната – възможности за бизнеса.

Понятието „Нов път на коприната“ се отнася до мрежа от инфрастуктурни проекти, насочени към подобряване на съществуващите и създаване на нови търговски и енергийни коридори между държавите от Китай до Холандия. Проектите обхващат два маршрута, един сухопътен и един морски, като включват всички държави до тях. Прогнозите за ежегоден търговски обмен във връзка с инициативата са за суми от около 2,5 трилиона щатски долара. Към момента публичните инвестиции в проектите по Новия път на коприната са започнали, като следващата стъпка е да започнат инвестиции във връзка с изграждащата се транспортна и енергийна инфраструктура. Правната мрежа Mackrell International, в която членува и „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество, публикува доклад за развитието на инициативата до момента. Докладът можете да намерите на следния линк: REPORT-23-9-17-4