Нови позиции в Адвокатско дружество Добрев и Люцканов

От месец август 2016 г. Адвокатски дружество Добрев и Люцканов е с нова организационна структура, в която младши съдружник e адв. Катерина Граматикова, адв. Вяра Иванова и адв. Гергана Илиева заемат позицията на старши асоцииран адвокат и на позиция адвокат е Любен Тодев.

Адв. Катерина Граматикова, Младши съдружник, се присъедини към екипа на Адвокатско дружество Добрев и Люцканов през 2006 година като Асоцииран адвокат. От 2011 година е Старши асоцииран адвокат.

Оглавява отделите Конкурентно право; Енергетика; Обществени поръчки и концесии. Работи и в сферата на Околна среда и природни ресурси, Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове, както и в Инфраструктура, транспорт и комуникации.

Катерина Граматикова е задочен докторант към Секция по международно-правни науки, Институт за държавата и правото, БАН. През 2008 г. е специализирала Общностно право на конкуренцията към King’s College, Лондон и Корпоративно право на Съединените щати и Международно регулиране на търговията към Бостънски университет, филиал Лондон.

Магистър е по право (2003 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализации: Правораздаване и Публична администрация.

Адв. Граматикова е лектор в Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ към ВАС.

Председател е на Националния съвет на Международния съюз на адвокатите за България (Union Internationale des Avocats (UIA)).

Член на Софийска адвокатска колегия.

Адв. Вяра Иванова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2008 г. като сътрудник, от 2011 г. е Асоцииран адвокат. От месец август 2016 г. Вяра е Старши асоцииран адвокат в дружеството.

Оглавява областите Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества; Капиталови пазари; Банково и финансово право.

Адв. Иванова е арбитър в Европейска юридическа палата (2012 г.). Вяра е магистър по право (2007 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Специализирала е в областта на правораздаването.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Адв. Гергана Илиева се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” като Асоцииран адвокат през 2010 г. От месец август 2016 г. е Старши асоцииран адвокат.

Работила e като юрисконсулт в дирекция „Правна“ и Главен експерт в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, определена за управляващ орган на ОП „Регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Оглавява отделите Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове; Трудово право и имиграция.

Адв. Илиева е магистър по право (2003 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализации Правораздаване и Международното право и международни отношения.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Адв. Любен Тодев се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2013 г. като стажант. От 2014 г. е Младши асоцииран адвокат. От месец август е на позицията Адвокат.

Специализира в областта на Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества; Трудово право и имиграция.

Адв. Тодев е магистър по право (2012 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация Публична администрация.

Член e на Софийска адвокатска колегия.