Уъркшоп относно новия регламент за защита на лични данни

Уъркшоп на тема “Практическо приложение на новия Регламент за защита на лични данни” се проведе на 24 октомври 2017. Събитието бе организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара с участието на представители на Комисията за защита на личните данни. Представени бяха новите моменти и промените, които се въвеждат с Общия регламент за защита на лични данни („GDPR“) в сила от 25 май 2018 г. Регламентът е пряко приложим във всяка държава членка на ЕС. На срещата бяха разгледани и дискутирани новите санкции, които се предвиждат с GDPR, както и практически мерки за въвеждане на новите правила от дружествата. На събитието „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество бе представлявано от адв. Любен Тодев и адв. Мила Рабаджиева.